Milan Uzelac. Filozofija, estetika, ontologija
Loading

        

©Milan Uzelac

Ako filozofija postoji,

mi joj se obavezno moramo obratiti,

budući da postoji;

 

a ako ona ne postoji,

tada treba da razjasnimo

zašto ne postoji,

 

a čineći to, mi filozofiramo,

pošto je

 

svako istraživanje već

načelo filozofije.

Aristotel

 

Milan Uzelac