BIOBIBLIOGRAFIJA

Milan Uzelac rođen je 8. aprila 1950. u Vršcu, u južnom Banatu.

 

Filozofiju je studirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu i diplomirao 1974. radom iz oblasti estetike "Položaj pesništva u Platonovom mišljenju" [komisija: Danko Grlić (predsednik), Branko Pavlović i Mirko Zurovac]. Na odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu magistrirao je estetiku radom: "Estetička i književno-kritička shvatanja socijaliste druge polovine XIX veka Laze Nančića" 1980. godine [komisija:  Dragan M. Jeremić (predsednik), Branko Pavlović i Mirko Zurovac]. Pet godina kasnije (1985), na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu odbranio je doktorsku disertaciju "Filozofija igre Eugena Finka" [komisija: Branko Despot (predsednik), Danilo Pejović i Ante Pažanin].

 

U zvanje docenta univerziteta za predmete Opšta teorija umetnosti i Sociologija umetnosti izabran je na Akademije umetnosti u Novom Sadu 1986 (komisija: Milan Damnjanović, Božidar Kovaček i Sergej Flere), gde je predavao do 1990, kada je izabran za vanrednog profesora Estetike na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (komisija: Danilo Pejović, Mirko Zurovac i Miladin Životić) a pet godina kasnije (1995), na istom fakultetu, Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, izabran je za redovnog profesora Filozofije za predmete Estetika i Ontologija (komisija: Mihailo Đurić, Mirko Zurovac, Sreten Petrović, Miladin Životić i Jovan Aranđelović).

 

Od 1986. do 2007. na Akademiji umetnosti i Filozofskom fakultetu u Novom Sadu predavao je Opštu teoriju umetnosti, Sociologiju umetnosti, Estetiku, Estetiku muzike, Uvod u filozofiju, Istoriju filozofije i Ontologiju. Narednih četiri godine (2007-2011), u zvanju redovnog profesora filozofije na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici predaje Filozofiju srednjega i novoga veka i Ontologiju, da bi potom, u zvanju profesora visoke škole, na Visokoj školi za vaspitače u Vršcu, predavao Pravce savremene filozofije, Filozofske osnove savremenih pedagoških teorija, Filozofiju estetskog vaspitanja, Primenjenu logiku, Estetsko u stvaralaštvu (specijalistički kurs) [2011-2015]. Od februara 2015. do februara 2019. bio je profesor Sportske akademije Beograd u Beogradu, gde je predavao Filozofiju i istoriju sporta i Retoriku.

 

Sa svojim saopštenjima učestvovao je na međunarodnim kongresima i skupovima filozofa u Madridu, Frajburgu, Kelnu, Jeni, Minsteru, Moskvi, Rigi, Ređio Emiliji, Zagrebu, Podgorici, Istočnom Sarajevu, Dubrovniku; radove iz oblasti filozofije objavio je u Nemačkoj, Americi, Rusiji, Francuskoj, Italiji, Češkoj, Brazilu i Japanu. U stručnim i književnim časopisima publikovao je niz radova iz oblasti filozofije, estetike i književne kritike.

 

Član je Deutsche Gesellschaft für Philosophie  (Marburg, Nemačka) [2014],  Deutsche Gesellschaft für phänomenologische Forschung (Trier, Nemačka) [1991], Martin-Heidegger-Gesellschaft (Meßkirch, Nemačka) [2013], Assotiation internationale des critiques d'art (Paris, Francuska) [1995], International Board of Advisors of Center for Advanced Researrch in Phenomenology (Boca Raton, Florida, USA) [1995], redovni član Srpske akademije obrazovanja [2017].

 

 

Fotografija na početnoj strani: 2012 (nedaleko od Stagire)

 

E-mail:    uzelac@neobee.net

 

а. Knjige eseja i studija

(izbor)

 

Uzelac, M.: Pesnički govor (eseji), Stav-Ulaznica, Kikinda-Zrenjanin 1984, str. 192.

Uzelac, M.: Rostirea întreruptă. Interpretări din poezia lui Ion Bălan. /Prekinut rast, interpretacije poezije Jona Balana/, Libertatea, Pančevo 1985, str. 116.

Uzelac, M.: Filozofija igre. Prilog fenomenologiji igre kod Eugena Finka, Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad 1987, str. 180. ISBN 86-7331-022-9

Uzelac, M.: Druga stvarnost, (studije o odnosu umetnosti i stvarnosti), Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad 1989, str. 131. ISBN 86-7331-184-5

Uzelac, M.: Stvarnost umetničkog dela, (studije o odnosu umetnosti i stvarnosti), Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad 1991, str. 143. ISBN 86-7331-213-2

Uzelac, M.: Uvod u estetiku, Univerzitet u Novom Sadu /Akademija umetnosti & Prometej, Novi Sad 1993, str. 338 ISBN 86-7639-050-9

Uzelac, M.: Kosmologija umetnosti (studije o odnosu umetnosti i stvarnosti), Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad 1995, str. 248. ISBN 86-7331-279-5

Uzelac, M.: Estetika muzike I, Akademija umetnosti, Novi Sad 1998, str. 238, ISBN 86-499-0014-3.

Uzelac, M.: Uvod u filozofiju I (metaphysica generalis), Visoka škola za obrazovanje vaspitača, Vršac 1988, str. 197, ISBN 86-7372-003-6

Uzelac, M.: Estetika, Akademija umetnosti, Novi Sad 1999, str. 345,  (Edicija Univerzitetski udžbenik : br 96) ISBN 86-499-0049-6

Uzelac, M.: Uvod u filozofiju IV/1. Istorija filozofije do Dekarta, Viša škola za obrazovanje  vaspitača, Vršac 2000, str. 202, ISBN 86-7372-01-7

Uzelac, M.: Uvod u filozofiju IV/1, Istorija filozofije do Dekarta. Drugo, izmenjeno izdanje, Viša škola za obrazovanje vaspitača u Vršcu, Vršac 2003, str. 310, ISBN 86-7372-028-1

Uzelac, M.: Uvod u filozofiju IV/2, Istorija filozofije od Dekarta do Eugena Fika, Visoka škola za obrazovanje Vaspitača u Vršcu, Vršac 2003, str. 308, ISBN 86-7372-031-1

Uzelac, M.; Estetika muzike II, Primatron  Novi Sad 2003,  str. 115, ISBN 86_903025-4-9

Uzelac, M.: Estetika, Stylos, Drugo izdanje, Novi Sad, 2003, str. 312, ISBN 86-7473-104-X

Uzelac, M.: Istorija filozofije, Stylos, Novi Sad 2004, ISBN 86-7473-192-9

Uzelac, M.: Filozofija muzike, Stylos, Novi Sad 2005, str. 397, ISBN 978-86-7473-318-9

Uzelac, M.: Horror musicae vacui. Requiem za muziku i muzičare XX veka, Viša škola za obrazovanje vaspitača u Vršcu, Vršac 2005. str. 176;

Uzelac, M.: Postklasična estetika, Studio Veris, Novi Sad ²2007, str. 192, ISBN 978-86-7858-011-6

Uzelac, M.: Metafizika, Viša škola za obrazovanje vaspitača u Vršcu, Vršac 2006, str. 238, ISBN 86-7372-059-1

Uzelac, M.: Disipativna estetika. Prvi uvod u postklasičnu estetiku, Viša škola za obrazovanje vaspitača u Vršcu, Vršac 2006, str. 268, ISBN 86-7372-064-8

Uzelac, M., Rašajski, J.: Laudatio Steriae, Triton & Sterijino Pozorje, Vršac-Novi Sad 2006, str. 56.

Uzelac, M.: Horror musicae vacui. Requiem za muziku i muzičare XX veka, Studio Veris , Novi Sad 2007, str. 172, ISBN 978-86-7858-013-0

Uzelac, M.: Metafizika, Studio Veris, Novi Sad 2007, str. 238, ISBN ISBN 978-86-7858-010-9

Uzelac, M.: Uvod u filozofiju III . Pojam i predmetno polje filozofije, Studio Veris, Novi Sad 2007, str. 162, ISBN 978-86-7858-009-3

Uzelac, M.: Metapedagogija I. Paideia kao paidia politike, Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača u Vršcu, Vršac 2007, str. 126, ISBN 978-86-7372-074-6.

Uzelac, M.: Fenomenologija sveta umetnosti. Uvod u transcendentalnu kosmologiju, Studio Veris, Novi Sad 2008, str. 312, ISBN 978-86-7858-039-0

Uzelac, M.: Predavanja iz srednjovekovne filozofije, Studio Veris, Novi Sad 2009, str. 204, ISBN 978-86-7858-053-6

Uzelac, M.: Fenomenologija, Studio Veris, Novi Sad 2009. str. 151, ISBN 978-86-7858-052-9

Uzelac, M.: Metapedagogija II, Studio Veris, Novi Sad 2009, str. 140, ISBN 978-86-7868-044-4

Uzelac, M.: Inflaciona estetika, Studio Veris, Novi Sad 2009, str. 184ISBN 978-86-7858-043-7

Uzelac, M.: Priče iz Bolonjske šume, Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača, Vršac 2009, str. 267ISBN 978-86-7372-111-8

Uzelac, M.: Filozofija poslednje umetnosti, Studio Veris, Novi Sad 2010, str. 101.

Uzelac, M.: Praktična fenomenologija, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Vršcu, Vršac  2011, str. 130. ISBN 978-86-7372-126-2

Uzelac, M.: Glavni pravci savremene filozofije, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Vršcu, Vršac 2011, str. 373. ISBN 978-86-7372-125-5

Uzelac, M.: Uvod u estetiku. Predavanja u zimskom semestru 1992. godine, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Vršcu, Vršac 2011, str. 270, ISBN 978-86-7372-127-9

Uzelac, M.: Praktična fenomenologija. Prošireno izdanje, [elektronsko izdanje], Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Vršcu, Vršac  2013 , str. 174. ISBN 978-86-7372-169-9

Uzelac, M.: Filozofija obrazovanja I. Filozofske osnove savremenih pedagoških teorija, Visoka škola strukovnih studija, Vršac 2012, str. 268.

Uzelac, M.: Filozofija obrazovanja I. Filozofske osnove savremenih pedagoških teorija, [elektronsko izdanje], Visoka škola strukovnih studija, Vršac 2013 str. 268. ISBN 978-86-7372-126-2

Uzelac, M.: Filozofija obrazovanja II. [elektronsko izdanje], Novi Sad 2013 , str. 147, ISBN 978-86-89715-00-2

Uzelac, M.: Postklasična estetika. Filozofija poslednje umetnosti, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Vršac 2014, str. 403, ISBN 978-86-7372-204-7

Uzelac, M.: Druga metafizika, [elektronsko izdanje], Veternik 2015, str. 205, ISBN 978-86-89715-01-9

Uzelac, M.: Filozofija obrazovanja. Zavod za izdavanje udžbenika Srbije, Beograd 2016.  str. 385. ISBN 978-86-17-19283-7

Uzelac, M.: Fenomenologija nestajućeg vremena, [elektronsko izdanje], Veternik 2017, str. 310, ISBN 978-86-89715-07-1

Uzelac, M.: Poetika, Vršac 2018, str. 303.

Uzelac, M.: Delo u vremenu. Poetika Laze Nančića, Vršac 32018 str. 178.

Uzelac, M.: Retorika, Veternik 2018, str.  158.

Uzelac, M.: Fenomenologija nastajućeg ne-vremena, [elektronsko izdanje], Veternik 2019, str. 190, ISBN 978-86-89715-08-8

Uzelac, M.: Vreme same stvari [elektronsko izdanje], Vršac 2020, str. 140, ISBN 978-86-89715-09-5

Uzelac, M.: Filozofija sporta [elektronsko izdanje], Vršac 2020, str. 306, ISBN 978-86-89715-10-1

Uzelac, M.: Filozofija obrazovanja. Prošireno izdanje, [elektronsko izdanje] Novi Sad 2020, str. 599, ISBN 978-86-89715-11-8

Uzelac, M.: Estetika bez estetičara. Poetika. Retorika. Delo u vremenu, [elektronsko izdanje] Novi Sad 2020, str. 633, ISBN 978-86-89715-13-2

Uzelac, M.: Vreme same stvari[elektronsko izdanje; https://www.uzelac.eu/Knjige4/11_MilanUzelac_VremeSameStvari.pdf ], Vršac 2021, str. 450, ISBN 978-86-89715-16-7

 

Na sajtu u delu Knjige  ranije publikova knjige su na nov način pregrupisane radi bolje preglednosti i još nisu sve ponovo katalogizovane

(što ne utiče na njihov sadržaj)

 

b. Knjige pesama

(izbor)

· Uzelac, M.: Kula nad Vršcem, Književna opština Vršac, Vršac 1974.

· Uzelac, M.: Preticanje na Pančevačkom putu, Matica srpska, Novi Sad 1980.

. Uzelac, M.: Teze o Marxu, Ulaznica, Zrenjanin 1983.

· Uzelac, M.: Kraj dana, Stav, Kikinda 1985.

· Uzelac, M.: Prag smrti, Ugao, Vršac 1990.

· Uzelac, M.: Polje beskraja, Vršačke vesti, Vršac 1997.

· Uzelac, M.: Sudbina Imperije, Vršačke vesti, Vršac 1998.

· Uzelac, M.: Sveci i svici, Vršačke vesti, Vršac 2004.

. Uzelac, M., Rašajski, J.: Laudatio Steriae, Vršac 2006.

. Uzelac, M.: Pesme (1974-2009), Studio Veris, Novi Sad 2009, str. 283, ISBN 978-86-7858-051-2

· Uzelac, M.: Stare i nove pesme, Studio Veris, 2012, str. 386, ISBN 978-86-7858-047-5

. Uzelac, M.: Odbrana poezije. Odabrane pesme, Vršačke vesti, Vršac, 2014, str. 231,  ISBN  978-86-915579-3-5

. Uzelac, M.: Epilozi pesništvu. Izabrane i nove pesme, Vršačke vesti, Vršac 2014, str. 122, ISBN 978-86-915579-2-8

. Uzelac, M.: Mera vremena, [elektronsko izdanje], Veternik Ф 2016, str. 80, ISBN 978-86-89715-06-04

. Uzelac, M.: Suton u Stagiri. Nepravilni heksametri, Vršac 2020, str. 79, ISBN 978-86-89715-12-5

. Uzelac, M.: Mera vremena. Sabrane pesme. 1972-2022, Vršac 2022, str. 477, ISBN 978-86-89715-15-5

 

Na sajtu, u delu Knjige, ranije štampane knjige pesama složene su u jednu knjigu Mera vremena

 

 c. Priređene i prevedene knjige

 

· Pesnička ulica '75, (zbornik pesama, 1945-1975), Književna opština Vršac, Vršac 1975.

· Strada poeticâ '75, Lumina 1975, supliment III, p. 554-591.

· Đorđe Jovanović: Snebapaurebra, Nolit, Beograd 1979.

. Radu Flora: Tišina svitanja (prev. sa J. Balanom), Nolit, Beograd 1975.

. Jednog dana u Mesiću  (Într-o zi la Mesici), zbornik pesama vojvođanskih Rumuna, (prev. sa J. Balanom), Književna opština Vršac, Vršac 1976.

. Joan Flora: Fizički svet, Književna opština Vršac, Vršac 1977.

. Jon Mirča (Ion Mircea): 13 pesama (Izbor i prevod sa rumunskog Milan Uzelac) (1986)

.  Marin Soresku: 33 pesme, Književna zajednica, Novi Sad 1993.

· Jevgenij V. Ševcov: Teorija nove muzike (prev. sa ruskog, sa Tamarom Gorelovom-Uzelac), Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad 1998, str. 280.

 

(u pripremi)

Uzelac, M., Rašajski, J.: Pesništvo Vršca (1750-2000)

 

d. Eseji, studije

(izbor)

 

Uzelac, M.: Položaj pesništva u Platonovom mišljenju, Književna kritika, Beograd 1975/6, str. 30-40.

Uzelac, M.: Despre început (Timpul şi posibilităţile sale), Lumina, Pančevo, 1975/6, str. 435-438.

Uzelac, M.: Nadgrobije Jovana Sterije Popovića, Književna kritika, Beograd 1976/6, str. 33-6.

Uzelac, M.: Die tatsächliche Dichtung, Materijali IX međunarodnog kongresa za estetiku, Dubrovnik 1980, Bd. II, S. 507-8.

Uzelac, M.: Čas iz pesništva Vaska Pope, Književna kritika, 1980/3, str. 36-41.

Uzelac, M.: Permanenţa reîntoarcere la început, Lumina, Pančevo, 1980/10, str. 614-7.

Uzelac, M.: O pojmu slobode kod Marxa, Stav, Kikinda 1981, str. 82-6.

Uzelac, M.: Poezia şi lumea obiectuală, Lumina, Pančevo 1981/12, str. 897-902.

Uzelac, M.: Finkovo tumačenje Ničea, Književna kritika, Beograd 1982/4, str. 67-73.

Uzelac, M.: Jedno značajno tumačenje Ničea (o knjizi D. Grlića), Književna kritika, Beograd 1982/4, str. 87-90.

Uzelac, M.: Svet slike. Uvid, u zborniku: Umetničko delo danas, Beograd 1983, str. 33-7.

Uzelac, M.: Praktično upućivanje Baumgartenovih Meditationes... Ulaznica, Zrenjanin 1983/89, str. 31-3.

Uzelac, M.: Adevărul şi neadevărul drept continut in poezie, Lumina, Pančevo, 1983/3-4, str. 6-10.

Uzelac, M.: Estetička teorija Teodora Adorna, Lumina, 1983/3-4, p. 6-10.

Uzelac, M.: Spaţiul şi timpul jocului, Lumina, Pančevo 1983/9, str. 78-82.

Uzelac, M.: Uvod u filozofiju Edmunda Husserla I, Godišnjak Pedagoške akademije u Kikindi, Kikinda 1984, str. 59-71.

Uzelac, M.: Stvarnost i nestvarnost kao dimenzije igre i umetnosti, u zborniku: Stvarnost u umetničkom delu, Beograd 1984, str. 44-51.

Uzelac, M.: Uvod u filozofiju Edmunda Husserla II, Godišnjak Pedagoške akademije u Kikindi, Kikinda 1985, str. 29-38.

Uzelac, M.: Umetničko proizvođenje i tehnika, u zborniku: Umetnost i tehnika, Beograd 1985, str. 97-104.

Uzelac, M.: Umetnost i politika Mikela Difrena, Ulaznica, Zrenjanin 1985, str. 50-52.

Uzelac, M.: Uvod u filozofiju, Theoria, Beograd 1986/1-2, str. 279-281.

Uzelac, M.: Kultura rada - rad kulture, Savremenost, Novi Sad 1987/ 12, str. 30-35.

Uzelac, M.: Finkovo tumačenje sveta kao kosmoontologija, Filozofska istraživanja, Zagreb 1987/20, str. 139-145. (b) Uzelac, M.: Zum kosmo-ontologischen Denkansatz in Finks Philosophie, in: Synthesis philosophica, Zagreb 1988/5, str. 133-139.

Uzelac, M.: Početak filozofije, Stav Kikinda 1988/35-6, str. 50-52.

Uzelac, M.: Uz jednu interpretaciju Husserlove fenomenologije, Savremenost, Novi Sad 1988/10-11, str. 160-162.

Uzelac, M.: Intersubjektivität und Welt, u zborniku: Die Frage der Grundlegung der Politik im Denken Eugen Finks, Freiburg/Br. 1988, str. 30-43. (b) Uzelac, M.: Intersubjektivitet i svet, Filozofska istraživanja, Zagreb 1988/27, str. 1243-1250. (c) Uzelac, M.: Intersubjektivität und Welt, in: Eugen Fink. Sozialphilosophie, Anthropologie, Kosmologie, Pädagogik, Methodik, Hrsg. Anselm Böhmer, Orbis Phaenomenologicus, Königshausen & Neumann, Würzburg 2005, S. 60-70.

Uzelac, M.: Napomena o postmodernoj, Savremenost, Novi Sad 1988/ 12, str. 178-183.

Uzelac, M.: Mišljenje kraja pesništva, Stav, Kikinda 1989/37-8, str. 24-31.

Uzelac, M.: Hegel i suština tragičnog, Godišnjak Instituta za filozofiju, Beograd 1989, str. 17-28.

Uzelac, M.: Svet: osnovno pitanje filozofije, Filozofska istraživanja, Zagreb 1990/38-39, str. 1331-1338 (sa rezimeom na nemačkom jeziku: Welt: die Grundfrage der Philosophie).

Uzelac, M.: Kontinuitet vremena i/u vreme diskontinuiteta, u zborniku Evropa posle 1992, Zavod za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju republike Srbije, Beograd 1991, str. 58-63.

Uzelac, M.: Umetnost i odluka, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knj. XX, Novi Sad 1992, str. 5-19 (sa rezimeom na nemačkom jeziku: Kunst und Entscheidung).

Uzelac, M.: Fenomen sportske igre, Godišnjak Fakulteta za fizičku kulturu, br. 3, Beograd 1992, str. 37-44.

Uzelac, M.: Die Philosophie der Welt und die Welt der Philosophie, in: JTLA (Journal of the Faculty of Letters, The University of Tokio, Aesthetics), Vol. 17, 1992, S. 79-98.

Uzelac, M.: Realnost i fikcija u dramskom delu, Univerzitetska misao, časopis za umetnost Univerziteta u Prištini, 1992. Vol. 1, N. 1, str. 45-46.

Uzelac, M.: Radikalna kritička refleksija kao temelj negativne ontologije, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knj. XXI-XXII, Novi Sad 1994, str. 41-48.

Uzelac, M.: O poreklu umetnosti, u zborniku: Estetsko i sveto, Gradina, Niš 1994, str. 60-65.

Узелац, М.: Эстетика и искусство постмодернизма. // Вестник Московского университета, сер. 7, № 2, 1994. – С. 79-81.

Uzelac, M.: Techne i tehnika (Problem tehnike kod Heideggera i Finka), Zbornik radova Instituta za filozofiju i sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad 1994, str. 150-162.

Uzelac, M.: Svet kao slika u svetu fantazije, Projek-art, Novi Sad 1994, br. 3, str. 49-53.

Uzelac, M.: Stvarnost sveta pesme, Krovovi, Sremski Karlovci, 1994 /31-32, str. 58-60.

Uzelac, M.: Religijsko i umetničko iskustvo, u zborniku: Religija i likovnost, Nolit, Beograd 1995. str. 139-142.

Uzelac, M.: Egzistentnost umetničkog dela, u zborniku: Kriza i perspektive filozofije, Tersit, Beograd 1995, str. 419-431.

Uzelac, M.: Ontologija "vrednosti" umetnosti, u zborniku: Moral i mitologija u savremenoj umetnosti, Centar susreta "Pokret" i Akademija umetnosti, Novi Sad 1995, str. 191-199.

Uzelac, M.: Edmund Huserl i opovrgavanje psihologizma, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Bd. XXIII, l994, str. 511-518.

Узелац, М.: Философия в Югославии. – В кн.: Возможности и границы познания. – М., 1995. – С. 64-69.

Uzelac, M.: Fenomenološki temelji estetike, Zbornik radova Instituta za filozofiju i sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad 1995, 211-222 (rezime na francuskom jeziku: Les fonds phenomenologiques de l'estetique).

Uzelac, M.: Auf der Suche nach dem Allheilmittel oder die Aufgabe der Philosophie in einer Zeit der gefaehrdeten Wertevorstellungen, JTLA (Journal of the Faculty of Letters, The University of Tokyo, Aesthetics), Vol.21, 1996: Resonantia Dialogica VII. S. 97-102.

Узелац, М.: Поставангард в конце ХХ века. / Материалы международной конференции «Проблемы культуры в условиях новой экономической реальности». – М., 1996. – С. 102-109.

Uzelac, M.: Poreklo spora o strukturi estetskog predmeta. U zborniku: Ka filozofiji umetnosti. U spomen Milanu Damnjanoviću; Univerzitet umetnosti u Beogradu i Estetičko društvo Srbije, Beograd 1996, str. 242-261.

Узелац, М.: Непрерывность времени во время нарушенной преемственности. – В сб.: Встречи европейских культур. / Государственный институт искусствознания. – М., 1996. – С. 161-170.

Узелац, М.: Космология искусства. // Silentium, № 3, 1996. – С. 435-446.

Uzelac, M.: Yugoslavia. (Fenomenologija u Jugoslaviji). In: Encyclopedia of Phenomenology, Kluwer Akademic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1997, pp. 744-749.

Uzelac, M.: The World and Existenz, in: Karl Jaspers: Philosophie auf dem Weg zur "Weltphilosophie", (Hrsg. Leonard H. Ehrlich, Richard Wisser), Koenigshausen & Neumann, Wuerzburg 1998, S. 177-182.

Uzelac, M.: Arte e Phenomenologia in Huserl, in: Annali (5), Instituto Antonio Banfi, Reggio Emilia/ Firenze 1998, pp. 17-45. (b) Uzelac, M.: Art and Phenomenology in Edmund Husserl, Axiomathes, Nos. 1-2, Trento 1998, pp. 7-26.

Uzelac, M.: Fenomén – živý či mrtvý? O zakládajícím charakteru základních pojmů Eugena Finka, in: Fenomén jako filosofický problem. Sborník prací k filosofii Jana Patočky a Eugena Finka, OIKOYMENH, Praha 2000, S. 143-149.

Uzelac, M.: Fenomenologija i pedagogija (filozofski aspekti identiteta), Zbornik Više škole za obrazovanje vaspitača u Vršcu br. 5, Vršac 1999, str. 38-47.  (b) Uzelac, M.: Fenomenologia şi pedagogie (Aspectele filozofice ale identitâţii), tr. T Spariosu, Zbornik Više škole za obrazovanje vaspitača u Vršcu br. 5, Vršac 1999, str. 49-54.

Uzelac, M.: Univerzitet i evropski kulturni imperijalizam ili "Priče iz Bolonjske šume", Zbornik Više škole za obrazovanje vaspitača u Vršcu br. 8, Vršac-Temišvar 2002, str. 40-50. (b) Uzelac, M.: Universitatea şi imperialismul cultural european sau "Poveştile din pădurea Bologneză", tr. A. Negru, Zbornik Više škole za obrazovanje vaspitača u Vršcu br. 8, Vršac-Temišvar 2002, str. 51-60.

Uzelac, M.: Haptika: estetika i njena krajnja mogućnost, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 114-115, Novi Sad 2003, str.39-52.

Uzelac, M.: Muzika u svetlu "lošeg raspoloženja" (Mesto muzike u Kantovom sistemu muzike), Arche, Časopis za filozofiju Odelenja za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Br. 1, Novi Sad 2004, str. 163-176.

Uzelac, M.: De ludo globi (Teološko-ontološko tumačenje igre u uslovima nepredvidljivosti), Zbornik Više škole za obrazovanje vaspitača u Vršcu br. 10, Vršac 2004, str. 45-56. (b) Uzelac, M.: Filozofija igre Nikole Kuzanskog, Otačnik, godina III, sv. 2, Beograd 2009, str. 729-742

Узелац, М.: Становление логического бытия музыки в ранних работах А.Ф. Лосева в свете феноменологии. // Философия и будущее цивилизации:  Тезисы докладов и выступлений IV Российского философского конгресса (Москва, 24-28 ма 2005г.): В 5т. Т.2. – М.: Современне тетради, 2005. – С. 741-2.

Uzelac, M.: Schelers Deutung des Todes (Zu seiner Lehre von den letzten Dingen), Arche, Časopis za filozofiju Odelenja za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Br. 4, Novi Sad 2005, str. 93-102.

Узелац, М.: Русская философия в контексте европейской культуры. - В сб.: Руская философия и Православие в контексте мировой культуры: Сборник материалов Международной научной конференции (Краснодар, КубГУ, 20 - 23 октября 2004 г.). Кубанское отделение РФО РАН. - Краснодар: РИЦ "Мир Кубани", 2005. - сс. 30 - 33.

Узелац, М.: Проблема "контекста европейской культуры" и "места" русской философии в ней. - В сб.: Русская философия и православие в контексте мировой культуры: Сборник статей участников Международной научной конференции /Отв. ред. П.Е. Бойко, А.А. Тащиан. - Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2005. - 448 с. - сс. 9 - 24.  (b) Узелац, М.: Проблема контекста европейской культуры и места русской философии в ней, «Международные научные исследования» (№1-2, 2011), С.7-14. http://www.intereconom.com/scientific-researches.html 

Uzelac, M.: Стерија jenseits der Metaphysik, u zborniku: Sterija fenomen vremena  1806-1856-2006, I knjiga, Sterijino pozorje, Novi Sad 2006, str. 45-52.

Uzelac, M.: Dušan Todorović's virtual world of unreachable reality, in: Dušan Todorović : projekti-instalacije-slike : Muzej virtualne imovine. Muzej Vojvodine, Novi Sad 2006, p. 5.

Uzelac, M.: Metateorijsko poreklo graničnih pedagoških pojmova: umetnost, vrlina, darovitost, umetničko vaspitanje. U zborniku:  Metateorijski akcenti pedagoške metodologije. Kontekst i njegovo razumevanje, SPDV, Novi Sad 2006, str. 119-143. ISBN 86-84367-30-08

Uzelac, M.: Bolonja - nemoguća misija.  U zborniku: Metateorijske rasprave. Metodološki aspekti. Monografija, SPDV, Novi Sad 2007. str. 81-95, ISBN 978-86-84367-36-7

Uzelac, M.: Dekonstruktivni metateorijski pristup istoriji ideje obrazovanja (I), U zborniku: Metodologija zasnovane teorije, SPDV, Novi Sad 2008, str. 71-94, ISBN 978-86-84367-41-1

Uzelac, M.: Univerzitetsko pitanje kao «pitanje života» u svetlu tzv. Bolonjskih procesa, U zborniku: O odnosu kvantitativnih i kvalitativnih metoda u pedagoškim istraživanjima, SPDV, Novi Sad 2008, str. 131-153, ISBN 978-86-84367-44-2

Uzelac, M.: Suština i struktura akademskog obrazovanja, u zborniku: Metateorijski pristupi u pedagogiji, SPDV, Novi Sad 2009, str. 99-116. ISBN  978-86-84367-52-7, COBIS.SR-ID 245510663, UDK 378.1; UDK 378.4:14 Kant, I.; UDK 378.4:14 Šeling, F.V.J.; UDK 37:14 Niče, F.

Узелац, М.: Каково предназначение философии? – В кн.: Бюллетень истории русской философии и культуры "Дом А.Ф. Лосева". Вып. 8. – М.: Водолей Publisher, 2009. – 128 c. - сс. 80-90. ISBN 978-5-9796-0056-7 http://www.losev-library.ru/index.php?pid=4996  (b) Узелац, М.: Kаково предназначение философии, «Международные научные исследования» (№3-4, 2011), С.6-12. http://www.intereconom.com/scientific-researches.html

Uzelac, M.: Razmeđa sistemnog i modulnog pristupa obrazovanju (metateorijski pristup), SPDV, Novi Sad 2010, str. 99-118. ISBN 978-86-84367-54-1, COBIS.SR-ID 259246087, UDK 37.2:72, 37.014:978.6

Uzelac, M.: Zagonetnost sudbine filozofskog opstanka na tlu transcendentalne fenomenologije, Politička misao, god. 47, Zagreb 2011/3, str. 108-116.  UDK 165.62 101 ISSN 0032-3241 (štampano izdanje), ISSN 1864-0828 (online izdanje http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=96158 )

Узелац, М.: Реформа системы сербского образования плюс болонизация всей страны...“ (пер. А.А. Травкина), у зборнику ГАСК: Христианская культура и славянский мир, Москва 2010, стр. 176-185. ISBN 978-5-85291-064-6 http://www.za-nauku.ru//index.php?option=com_content&task=view&id=4132&Itemid=39  (b) Узелац, М.: Реформа высшего образования Сербии, «Репутациология» (Vol. 4 Nom. 1-2) (№1-2, 2011), С.56-65. http://www.intereconom.com/archive-reputiology/116.html  (c) Узелац, М.: Реформа высшего образования Сербии, «Конфликтология», (№1, 2011), С. 111-128 . http://mars.arbicon.ru/index.php?mdl=content&id=89871

 Uzelac, M.:, « La philosophie de la musique d'A.F. Losev et sa parenté avec le néo-platonisme tardif » in Maryse DENNES (éd.), L’œuvre d’Alekseï Losev dans le contexte de la culture européenne, Slavica Occitania, 31, 2010, p. 231-248.  (b) Uzelac, M.: Rođenje filozofije muzike A.F. Loseva iz duha poznog neoplatonizma, Otačnik, sveske 1-2, (2010), str. 419-433 .

Uzelac, M.: Mogućnost utemeljenja filozofije obrazovanja u svetlu teorije pedagoškog pluralizma (I deo),  u: “Pluralizam u obrazovanju. Dometi i ograničenja, Zbornik radova (gl. urednik R. Grandić – Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, 2011, Budisava : Krimel),  UDK 37 : 1, ISBN 978-86-6065-090-2, str. 171-188.

 Uzelac, M.: Filozofija svijeta života vs. transcendentalna egologija, „Filozofska istraživanja“, 123 God 31 (2011) Sv. 3 (511-522) Izvorni članak UDK 165.62 (091) ISSN 0351-4706 http://www.hrfd.hr/u/dokumenti/04%20Uzelac.pdf

Uzelac, M.: Mogućnost utemeljenja filozofije obrazovanja u svetlu teorije pedagoškog pluralizma (II deo) (UDK 37.014.3 : 37.018.5:001, u: „Pedagoški pluralizam i filozofija obrazovanja“: Zbornik radova (gl. urednik R. Grandić – Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, 2012, Budisava : Krimel) ISBN 978-86-6065-131-1 , str. 89-113 .

Uzelac, M.:  Sudbina mišljenja u svetu kojem ono više ne pripada, u zborniku:  Čuvar dostojanstva filozofije. Spomenica o godišnjici smrti akademika Mihaila Đurića,  Dosije studio, Beograd 2012, UDK 14 Đurić, M., ISBN 978-86-6047-087-6 , str.  286-305.

Узелац, М.:  Филозофија имена, у зборнику: Язык и культура современного города: Материалы Международной научно-практической конференции (Пенза, 25-27 октября 2012 года).- Пенза, ПГПУ имени В.Г.Белинского, 2012, UDK 42-00 ББК 81.2 Я 41, стр. 205-209.

Узелац, М. Полемическое размышление о возможности полемики в современной философии // Вестник МГИМО-Университета. - №6 (27), 2012. - С.213-215. ISSN  2071-8160

Узелац, М. Философия музыки А.Ф. Лосева: На пути к новому пониманию бытия музыки. – В кн.: Творчество А.Ф. Лосева в контексте отечественной и европейской культурной традиции // Материалы Международной научной конференции „XIV  Лосевские чтения“; Ч. 1. – М.: 2013. - Стр. 317 – 329. ISBN 978 – 5 – 91093 – 005 – 0

Uzelac, M.: Smisao obrazovanja u kontekstu pitanja o kraju umetnosti, u zborniku: Obrazovni sistem i vrednosti iz ugla pluralizma i autonomije ličnosti, urednik R. Grandić, Izd. Pedagoško društvo Vojvodine, Novi Sad 2013, UDK 37.013:7 COBISS SR-ID 282397959, str. 169-213.

Uzelac. M.:  Vječna pitanja na novom raskrižju. Perspektive drugog početka filozofije, Filozofska  istraživanja,  135 God. 34 (2014) Sv. 3 (315–324)

Uzelac, M.: Kunstlosigkeit als Grundfrage der postklassischen Ästhetik, takođe: http://www.uzelac.eu/Studije/UzelacMKunstlosigkeit.pdf

Uzelac, M.:  Pedagoška legitimnost pitanja ishoda iz ugla nove obrazovne politike Srbije, Pedagoška stvarnost, Časopis za školska i kulturno-prosvetna pitanja, izd. Pedagoško društvo Vojvodine, godina LX, br. 4, Novi Sad 2014, UDK 37.014.3 : 37.017, str. 639-653.

Uzelac, M.: .: A fenomenologia do mundo de Eugen Fink como esboço de uma estética universal pós-clássica, Revista Filosófica São Boa Ventura 10 (2), 123-138, jul/dez. 2016.

Uzelac, M.: Pitanje obrazovanja na pragu novog varvarstva. U zborniku: Nacionalni identitet i Bolonjska koncepcija univerziteta, Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Pale 2019, str. 84-102.

Uzelac.: Kriza volje za obrazovanjem kao izraz krize kulture. U zborniku:  Filozofija, obrazovanje i smisao moderne kulture, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet, Pale 2019, str.

Uzelac, M: Auf dem Holzweg sein.  Godišnjak Srpske akademije obrazovanja (za 2018), Beograd 2019, str. 3-11.

Uzelac, M.: U predvorju novog vremena, Godišnjak Srpske akademije obrazovanja, za 2021, Beograd 2022, str. 211-296, ISSN 1820-5461

Gorelova, T.A. / Uzelac, M.: Teorija društva znanja kao pseudopaideia [2021]

Uzelac, M.: Sumrak obrazovanja, Godišnjak Srpske akademije obrazovanja, za 2022, Beograd 2023, str. 3-57, IS SN 1820-5461 /2956-1388

 

 

 

d. a. Tekstovi u novosadskom listu Dnevnik

 

Modernizam kao estetika (XII internacionalni kongres za estetiku u Madridu), Dnevnik, Novi Sad, 16. septembar 1992, str. 15.

Filozofija pedagogije (IV kolokvijum posvećen filozofskom delu Eugena Finka), Dnevnik, Novi Sad, 7. oktobar 1992, str. 13.

Kritika kao kritika manira, saopštenje na simpozijumu o kritici na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Dnevnik, 25. novembar 1992, str. 13.

Fenomenološka estetika danas, saopštenje na godišnjem skupu Estetičkog društva Srbije u SANU, novembra 1992, Dnevnik, 23. decembar 1992, str. 13.

Filozofija i svet filozofa, 19. svetski kongres za filozofiju u Moskvi, Dnevnik, 15. septembar 1993, str. 13.  

Na raskršću moderne umetnosti, 45. likovni Bijenale u Veneciji, Dnevnik, Novi Sad, 14. jul 1993, str. 9.

Umetnost kao tema filozofije, Dnevnik, Novi Sad, 4. avgust 1993. str. 15.

Moderna i postmoderna umetnost (pet nastavaka), Dnevnik, Novi Sad (11. VIII, str. 17; 18. VIII, str. 15; 25. VIII str. 14; 1. IX, str. 14; 8. IX, str. 14) 1993.

Tomislav Suhecki, predgovor za Katalog izložbe Tomislava Suheckog, Dnevnik, Novi Sad 1994, str. 2.

Fenomen kao filozofski problem (pismo iz Praga), Dnevnik, 23. april 1997, s. 17.

O Šeleru u Jeni (pismo iz Jene i Drezdena), Dnevnik, 11. jun 1997, s. 18.

Dileme pred novi milenijum (pismo iz Rige), Dnevnik, 15. oktobar 1997, s. 16.

Huserl i oko njega (Pismo iz Reggio Emilie), Dnevnik, 19 novembar 1997, s. 15.

Mogućnost fenomenološke estetike danas, Dnevnik, 29. oktobar 1997, s. 15.

Delo koje usmerava, Dnevnik, 29. april 1998, s. 15.

Mišljenje kao odgovornost, Dnevnik, 6. maj 1998, s. 16.

Odbrana identiteta (Letnja filozofska škola u Zaječaru), Dnevnik, 29. jul 1998, str. 15.

Pouka protiv zaborava (O knjizi M. Kangrge: Šverceri vlastitog života), Dnevnik, 28-30. novembar 2001, str. 18.

Kritika i stvarnost Gaje Petrovića (o zborniku radova posvećenih Gaji Petroviću Zbilja i stvarnost), Dnevnik, 14. avgust 2002. str. 13.

Ruke u testu, Dnevnik, 16. jul 2003, str. 13.

Pismo iz Rusije (Preporuka za objavljivanje knjige Rusija i Rusi u svetskoj istoriji N.A. Naročnicke) . Tekst je odbijen za štampu avgusta 2004. Time je do daljnjeg prestala svaka dalja saradnje autora sa dnevnim listom Dnevnik u Novom Sadu.

 

   

e. Izlaganja na međunarodnim skupovima

 Die tatsächliche Dichtung, IX internacionalni kongres za estetiku, Dubrovnik, avgust 1980.

Zum kosmo-ontologischen Denkansatz in Finks Philosophie, saopštenje na internacionalnom kolokvijumu Phänomenologie und Dialektik, Dubrovnik, septembar 1985.

Eugen Fink und Philosophie, saopštenje na I internacionalnom kolokvijumu o Eugenu Finku, Freiburg/Br., decembar 1985.

Die Frage der Phänomenologie, saopštenje na internacionalnom kolokvijumu Phänomenologie und Dialektik, Dubrovnik, septembar 1986.

Intersubjektivität und Welt, saopštenje na II internacionalnom kolokvijumu o E. Finku, Freiburg/Br., septembar 1987.

Existenz und Coexistenz bei E. Fink, saopštenje na internacionalnom kolokvijumu Phänomenologie heute, Dubrovnik, septembar 1987.

Lebenswelt und Kunst, saopštenje na internacionalnom kolokvijumu Phänomenologie heute, Dubrovnik, septembar 1988.

O pojmu humanizma, saopštenje na Sovjetsko-Jugoslovenskom skupu: Humanizam i kultura, Moskva 1989.

Welt: Grenzproblem der Phänomenologie, saopštenje na razgovorima filozozofa univerziteta Würzburga i Zagreba na temu: Problem sveta u savremenoj nemačkoj filozofiji, Zagreb 1990.

Exposition der Weltproblem bei Eugen Fink, III internacionalnom kolokvijumu o filozofiji E. Finka, Freiburg/Br. 1990.

Kontinuitet vremena i/u vreme diskontinuiteta, saopštenje na Jugoslovensko-Sovjetskom skupu Evropa posle 1992, Prohor Pčinjski 1991.

Die lebensweltliche Grundlegung der Kunst, XII internacionalni kongres za estetiku, Madrid, avgust 1992.

Spiel der Welt - Welt des Spies, IV kolokvijum o filozofiji E. Finka, Freiburg/Br., septembar 1992.

Welt und Existenz? saopštenje na XIX svetskom kongresu za filozofiju (sekcija o Jaspersu), Moskva, avgust 1993.

Ontologija "vrednosti" umetnosti, Centar susreta Pokret, Novi Sad, april 1995.

Auf der Suche nach dem Allheilmittel oder die Aufgabe der Philosophie in einer Zeit der gefaehrdeten Wertevorstellungen, saopštenje na II internacionalnom Max-Scheler-kolokvijumu u Koelnu, 7-10. jun 1995.

Mensch und Gemeinschaft, saopštenje na V kolokvijumu o filozofiji Eugena Finka, Freiburg, 29. septembar - 1. oktobar 1995.

Поставангард в конце ХХ века, выступление на Международной конференции «Проблемы культуры в условиях новой экономической реальности», ГАУ, Москва, 16-18 ноября 1995 г.

Das Phänomen - lebendig oder tot? saopštenje na skupu Phenomenon as a Philosophical Problem, 8. april, 1997, Prag.

Schelers Deutung des Todes. Zu seiner Lehre von den letzten Dingen, saopštenje na III internacionalnom kongresu o Maksu Šeleru, Jena 25. maj 1997.

Möglichkeit der Phänomenologie am Ende des 20. Jhr., saopštenje na skupu Letonsko-nemačkog društva za filozofiju: Allgemeine und interkulturelle Aspekte der Selbstbestimmung der Philosophie, 20. septembar 1997, Riga (Letonija).

Kunst und Phänomenologie bei E. Husserl,  29. oktobar 1997. Reggio Emilia (Italija).

Eugen Finks Phänomenologie der Welt als Grundriss einer universalen postklassischen Ästhetik, 11. decembar 2005 (Freiburg/Br).

Zagonetnost sudbine filozofskog opstanka na tlu transcendentalne fenomenologije, Međunarodni znanstveni skup i okrugli sto: Politička, praktična filozofija i svet života u povodu 80. rođendana prof. emerit. dr Ante Pažanina, Fakultet političkih znanosti & Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb (Hrvatska), 21. maj 2010.

Исскуство периода, наступившего после конца искусства (предавање одржано по позиву), МГИМО-Университет, Москва (Русија) 23. april 2011. 

Na putu u Platonopolis, Filozofski simpozijum Živo filozofiranje povodom 70. rođendana Branka Despota, Zagreb (Hrvatska), 9. novembar 2012.

Večita pitanja na novom raskršću. Perspektive drugog početka filozofijeizlaganje na skupu 22. Dani Frane Petrića, Perspektive filozofije / Perspectives of Philosophie, Cres (Hrvatska), 22-25. septembar 2013. godine.

Философия музыки А.Ф. Лосева: на пути к новому пониманию бытия музыки, Mеждународная научная конференция: XIV «Лосевские чтения» : Tворчество А.Ф. Лосева в контексте отечественной и европейской культурной традиции, Москва (Русија),15. октобар 2013.

Kunstlosigkeit als Grundfrage der postklassischen Ästhetik, XXIII. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Philosophie 2014 in Münster: Geschichte – Gesellschaft – Geltung,  28. septembar – 2. oktobar 2014.

Pitanje obrazovanja na pragu novog varvarstva. Filozofski skup: Nacionalni identitet i Bolonjska koncepcija univerziteta, Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Pale 19. april 2019.

Kriza volje za obrazovanjem kao kriza kulture . Naučni skup Nauka i stvarnost (Filozofija, obrazovanje i smisao kulture), Filozofski  fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pale, 18. maj 2019.

Povratak pitanju filozofije. Naučni skup: Filozofija kao umijeće življenja, Matica srpska; odelenje u Crnoj Gori, Podgorica, 1-2. jun 2019.

 

 

f.a. Pesme u časopisima i dnevnim listovima

 

Borba vremena (Apoteoza, Odlazak, Borba vremena, Trenutak, od sveta nedotaknut, Ikona /Blagovesti/, Raskorak), Književnost, Beograd 1970/11, s. 415-6.

Vrednosti vremena (Svet mrtvih, Napušteni govor, Vrednosti vremena, Putevi mrtvih, Na dnu reke, Na obali, Glasovi, More), Književnost, Beograd 1971/ 6, s. 529-531.

Snovi, zveri i njihov smeh (Igra druga, Ključ, Igra, Zveri i njihov smeh, Put), Književnost, Beograd 1972/2, s. 134-135.

Dve pesme (Na dnu reke, Vrednosti vremena), Bagdala, Kruševac 1972/ 3.

Otkriće stvari (Na granici zvuka, Trepet bezličnosti, Rasplitanje veza, Otkriće stvari, Zagonetnost, Saglasnost satova, U središti vode, Obmana mora), Književne novine, 1. mart 1972, s, 4.

Dva ciklusa (I: Presuda, Poslednja putovanja, Metamorfoza sna, Zaborav tišine, Igra (po sečanju), Masline; II: Sećanje na cvet, Viđenje cveta, Drugo viđenje cveta, Treće viđenje cveta, Zaboravljen cvet), Književnost, Beograd 1972/10, s. 357-360.

Dvostruki smisao gradnje (Dvostruki smisao gradnje /1-5/; Podudarnosti, Otkrića, Mudrosti, Opomene, Istine?), Književnost, Beograd 1973/6, s. 586-9.

Mudrost goniča (Žeđ, Put do tvoje senke, Pesak pre tvog lika, Smrt na ivici mora), Književne novine, 1. maj 1973/438.

Kula nad Vršcem (Kula, Turska glava, Majdan, Na dnu Đavolje jazbine, Mesićki toranj, Orlovi nad Malim ritom, Crkva na Beljacu, Idoli sa Ata, Nove zemlje), Književnost, Beograd 1974/4, s. 364-5.

Vršački predeli (U Đavoljevoj jazbini, Toranj Mise, Događaj na Majdanu, Zidanje kapele Svetog Roka), Književne novine, 16. septembar 1974.

Najsevernija njiva na Strmoglavici (Najsevernija njiva na Strmoglavici, Selište, Pogled sa Novih zemalja), Delo, Beograd 1974/12, str. 1542-3).

Poseta Marksovoj kući, Književnost, Beograd 1975/6, s. 585-6.

Dve pesme (Pogled sa Urbana, Predeli zimi). Letopis Matice srpske, Novi Sad, 1975/5, str. 563.

Kula nad Vršcem. U zborniku: Pesnička ulica '75, Godišnjak Književne opštine Vršac, Vršac 1975, str. 69.

Poseta Marksovoj kući, Poseta. U zborniku: Pesnička ulica '76, Godišnjak Književne opštine Vršac, Vršac 1977, str. 95-99.

Komandant odreda, Svest o pobedi, Vinogradarske tajne, Lepota letka. U zborniku: Crveno sazvežđe,  Književna opština Vršac, Vršac 1977, str. 62, 78, 80, 111.

Mračni zeleni svodovi. U zborniku: Pohvala Jovanu Steriji Popoviću, Književna opština Vršac, Vršac 1977, str. 100-01.

Dokaz o vremenu, Komandant odreda. U zborniku: Zeleni pesak banatski,  Književna opština Vršac, Vršac 1979, str. 100-102.

Prisećanja (Na rimskom trgu, Rimski most u Trijeru, Mreža jutra), Polja, Novi Sad 1979/11, s. 26.

Prozorsko okno, Književne novine, Beograd 1979/595, str. 5.

Peta rukovet, Razvitak, Zaječar, 1979/6, s. 71.

Soba Karla Marksa, Dnevnik, Novi Sad 22. maj 1980, str. 7.

Teze o Marxu, Polja, 1980/252, str. 85.

Sudbina rukopisa, Politika, 30. april 1980.

San poljoprivrede, Dnevnik, 27. novembar 1980.

Okrnjeni razgovor, Književne novine, Beograd 1981, br. 628,. str. 4.

Pokuda crvu, Polja, Novi Sad, 1981/6-7, str. 320.

Teze o Marxu i druge pesme, Ulaznica, 1982/85, str. 61-88.

Dve pesme (Priroda Rukopisa, Sudbina ideologije). Stav/ Rukoveti/Ulaznica/Dometi, 1983/8, str. 86.

Bogovi u Trijerskom muzeju, Polja, 1983/290, str. 176.

Tri pesme (Trijumf glodara, U biblioteci, Oči zemlje), Književne novine, Beograd 1988/761 (1. 10), str. 6.

Astralne pesme (1. Pesak Somalije, 2. Jasenovac, 3. Tjenanmen, 4. Port-o-Prens, 5. Poslednja vest iz Medačkog džepa), Vršačke vesti, Vršac 1999/251, str. 13.

Vandali u Hipou, Vršačke vesti, Vršac 1999/253, str. 15.

Vandali u Hipou, Dnevnik, Novi Sad, 30. jun 1999, str. 13.

Priroda svetlosti (Odgovor fontane, Hegel II, Priroda svetlosti), Dnevnik, br. 1052, Novi Sad 20. decembar 2000, str. 13.

Nedaće egzistencije (1. Horror vacui, 2. Kruna sa zvončićima, 3. Ispovest lude), Sunčanik, br. 4-5, april 2003, str. 1.

Amerika, Amerika...; Nara, Sunčanik, br. 4-5, april 2003, str. 59.

Treća seoba: 1999, Sunčanik, br. 6-7, oktobar 2003, str. 55.

Nebeski narod; Džo, i to je Amerika, Sunčanik, br. 6-7, oktobar 2003, str. 66.

Novi svetski red, Sunčanik, br. 6-7, oktobar 2003, str. 71.

Između Tibra i Tigra, Sunčanik, br. 6-7, oktobar 2003, str. 92.

Put u Evropu, Sunčanik, br. 10, jesen 2004, str. 46.

Priroda svetlosti (Os rationis, Meditatione de interiori (Descartes), Hegel (II), O istini), Sveti Duvav, 9-10, Novi Sad 2006, str. 22.

Priroda svetlosti (Razlika u stilu življenja, Vandali u Hipou, Toledo, Protivsmislenost saznanja), Sveti Duvav, 9-10, Novi Sad 2006, str. 54.

Priroda svetlosti (Iskustvo demokratije, Dijalektika neznanja, Legenda o krugovima, Iskoristi priliku, Tok svesti (u duhu Heraklita), Sveti Duvav, 9-10, Novi Sad 2006, str. 182.

Teze o Marksu (Teze o Marksu, Soba Karla Marksa, Sudbina rukopisa, Priroda ideologije, Marks 1871.,  Veza reči, U biblioteci, Marks u Londonu,  Poseta Marksovoj kući), Gradina, 84-87, 2018, str. 316-312.

 

f. b. Pesme prevedene na rumunski jezik:

Versuri (Cula, Turnul Mesician, Idolii pe cai) /tr. S. Petrovici/, Libertatea, 12. oktobar 1974.

Podul roman din Trier (Podul roman din Trier, Moartea lui moş Mile, Depâşind pe drumul Panciovei), /tr. I. Flora/, Libertatea, 1977/2, s. 8.

La bunica la ţara (La bunica la ţara, Vizitînd casa lui Marx), /tr. I. Flora/, Lumina, 1977/8-9, s. 50-51.

Poeţii la Coştei, / tr. I. Balan/, Libartatea, 4. jun 1977.

Tezele despre Marx, /tr. I. Marcoviceanu/, Transilvania, Sibiu, 1979/10, pg. 37.

Constelaţia frîntă /tr. S. Popa/, Lumina 1980/10, p. 619.

Poem sibian (1 (prezentarea), 2 (lectura), 3 (Rotunjirea idei), Cirta (sau ora de istorie), 5 Oltul (sau imaginea curgerii), 6. Ochii oraşului (imagine poetica), 7 Scoreu (viaţa berzelor la ora de istorie), 8. Paradox despre actor, 9 Privesc stele (poeme rotunjite), şi Comentariu la "Poem sibian", /tr. I. Flora/, Transilvania, Sibiu, 1980/4, pg. 21-4.

Poem sibian (1 (prezentarea), 2 (lectura), 3 (Rotunjirea idei), Cirta (sau ora de istorie), 5 Oltul (sau imaginea curgerii), 6. Ochii oraşului (imagine poetica), 7 Scoreu (viaţa berzelor la ora de istorie), 8. Paradox despre actor, 9 Privesc stele (poeme rotunjite), şi Comentariu la "Poem sibian", /tr. I. Flora/, Lumina, 1980/4, s, 257-264.

Doua poeme despre Marx (1. Marx la Kreuznach, in anul 1843; 2. Marx in 1871), / tr. R.F./ Lumina, 1981/7-8, s. 625.

Blamarea viermelui, Lumina, 1981/10-11, s. 743-4

Misiunea artei poetice, /tr. S. Popa/, Convorbirii Literare, 1981/11, s. 16.

Strada (Strada, Descoperirea mortii, Ce sa mai vorbim), Lumina, Pančevo 1984/2, p. 55-7.

Apus de luna la Virset (Apus de luna la Vîrseţ, O noua pînza, Visul agriculturii, Miros de ars, În ajunul ploii) Lumina, Pančevo 1984/9, p. 55-7.

Erinnerungen, Luceafarul, tr. D.M. Ion, Luceafarul, 2. martie 1985, p. 8.

Sibiul, noaptea ( Sibiul, noaptea, La hotar, Pierduta formă a poeziei, Despre originea poeziei, Poezie pentru şase ochi, O întrebare dreaptă), tr. I. Mircea, Transilvania, Sibiu 1986/10, p. 41-2

Cula (Cula, Turnul Misei, Vizitatorul pe vîrful lui Giac, Atul, Idolii de pe At) tr. Al. Pascu, Ramuri, Nr. 9, Craiova, sept. 1987.

 

f.c. Pesme prevedene na slovački jezik:

Tezy o Marxovi (Tezy o Marxovi, Izba Karla Marxa, Osud Rukopisu, Pohvala ideologie, Marx roku 1871, Sùvuslosti slov, V Knižnici, Marx v Londÿne, /tr. M. Demak), Novÿ život, Novi Sad 1983/3-4, s. 120-124.

 

f.d. Pesme prevedene na rusinski jezik:

Писнï (Идоли зоз Ату, Горегздом), Руске слово,  1979, 2. XI, бок. 44.

Тези о Марксови (Тези о Марксови, /Увод, 1-3/, Судьба рукопису, У библиотеки, Нащива Марксовому дому) /прекл. Дю. Папгаргаї/ Шветлосц, Нови Сад, 1983/2, бок 129-133.

 

f.e. Pesme prevedene na mađarski jezik:

Arőpcedula szepsege, /tr. J. Borbeli/, Uzenet, 1980/5. old. 245.

 

f.f. Pesme predevene na engleski jezik:

A Visit to Marx's House, Overtaking on the Road to Pančevo, in: Voices of a commune, a collection of poems, Književna opština Vršac, Vršac 1979, p.76-9.

The Steeple of Misa (S. Stepanchev tr), in: Poetry now #30, 1980.

 

f.g. Pesme prevedene na španski jezik:

Visita a la casa de Marx, Aceleratión en la cuatro de la trade (tr. J. O. Prenz) in: Voces de una comuna, Selecction de poemas, Književna opština Vršac, Vršac 1979, p. 73-76.

 

f.h. Pesme prevedene na albanski jezik:

Skulptori dhe e pamundur, tr. B. Ymeri, in: Flaka e vëllazërimint, Nr. 3843, 5 mars 1989.

 

g. prevodi pesama sa rumunskog  jezika objavljeni u časopisima:

 

Radu Flora: Nebeski ugao, Nemi monolog jasno izgovoren, Van predela, Popodne u gradu, (prev. sa J. Balanom), Lumina, Pančevo 1977/3, str. 9, 11.

Jon Markovićan: Noćni leptir, (prev. sa J. Balanom), Lumina, Pančevo 1977/3, str. 13.

Jon Balan: Jutro u selu, (prev. sa J. Balanom), Lumina, Pančevo 1977/3, str 15.

Simion Draguca: U gostinjskoj očevoj sobi, (prev. sa J. Balanom), Lumina, Pančevo 1977/3, str. 17.

Florika Štefan: More, (prev. sa J. Balanom), Lumina, Pančevo 1977/3, str. 19.

Miodrag Miloš: Uzdinske zore, (prev. sa J. Balanom), Lumina, Pančevo 1977/3, str. 23-4.

Joan Flora: Poezija je dokument, rekoh sebi, u zborniku: Pesnička ulica '76, Književna opština Vršac, Vršac 1977, str. 145-149.

Joan Flora: Besno pisanje u četiri popodne, u zborniku: Pesnička ulica '76, Književna opština Vršac V, Vršac 1977, 103-5.

Jon Balan: Bela postelja, beli zidovi, Smisao mog postojanja u svetu, Želja, Nada, Otkriće. (sa J. Florom), u zborniku: Pesnička ulica '76, str. 37-41.

Nina Cassian: Vršac (sa rumunskog sa J. Florom), u zborniku: Pesnička ulica '76, Književna opština Vršac, 1977, s. 23.

Ana Nikolina Srbu: Kako učim, (sa J. Florom), u zbor-niku: Pesnička ulica '76, Književna opština Vršac, Vršac 1977, str. 115. 

Petre Stojka: Naši dragi mrtvi, Grad budućnosti, Lekcija; Književne novine 1. septembar 1985, str. 693.

Marin Soresku: Seneka, Književne novine, 1. februar 1987. str. 725.

Marin Soresku: Znaci, Vetar, Istorioterspija, Kugle, Sveci, Perpetuummobile, Kamila, Karavan, Pećina. Stav, 1986/32-3, str. 57-62.

Marin Soresku: Sa one strane, Istorioterapija, Sudbina, Koraci, 19873/4, str. 203-4.

Marin Soresku: Šest pesama (Simetrija, Papir, Ugao, Bezdan, Zajednica, Govorimo o vremenu), Letopis Matice srpske, 1987/163, str. 540-545.

Jon Mirča: Biblija bez jezika, Udvojene zvezde, Književne novine, 15. III 1989, str. 772.

Mirča Dinesku: Kratkovidi slikar, Otkriće dela, Nekoliko saveta za medeni mesec, Književne novine, 1. X 1989, str. 783.

Jon Mirča: Svetlost, Jesen, Šta, Iz harfe, Restitucija, Kosmičnost, Saznanje, Tupila, Litica, Dela i dani, Ova topla noć..., Dijalektika slike. Stav, Kikinda 1989/ 37-8, str. 75-8.

 

g.b. prevodi sa nemačkog jezika:

Gotfrid Ben: Lepa mladost (Šta je loše, Lepa mladost, Kružni put, Restaurant, Odlomci), Polja, Novi Sad, 1981/4, s. 176.

Besucherzahler
??????? ?????????
???????@Mail.ru