FENOMENOLOGIJA NASTAJUĆEG

NE-VREMENA

 

1. Smrt slike umetnosti na kraju vremena

2. Poslednji suton stvaranja (a. Stvaranje kao preoblikovanje; b. Stvaranje iz ničeg, c. Prevođenje stvorenog u ništa)

3. Stvaranje kao ništenje

4. Cinična prodaja magle (a. Zatvaranje horizonta noosfere)

5. Posle umetnosti

6. Stvari s one strane umetnosti (a. Sadašnje stanje stvari)

7. Umetnost bez dela (a. Umetnost u kontekstu; b. Umetnost u vreme  nepostojanja dela)  

8.  Avet tradicije u pustoj realnosti

 

KNJIGE

POETIKA

 

1 Estetika bez estetičara

1. Uvod; 2. Platon (Platonov pogled na umetnost; podela umetnosti; vrste umetnosti; mimesis; kritika pesnika); 3. Aristotel (Platon i Aristotl; određenje umetnosti; umetnost kao mimesis; opšti rezultati Aristotelove teorije umetnosti); 4. Helenizam (pojam helenizma; stoičko opravdanje umetnosti; pedagoško opravdanje umetnosti; alegorijska estetika stoika); 5. Neoplatonizam (Plotin; Avgustin); 6. Sholastika (srednjevekovni pojam umetnosti; lepota umetnosti u srednjem veku; 7. Renesan-sne poetike (pojam i vreme renesanse; društvena dimenzija umetnosti; otkriće Aristotelove poetike); 8. Zaključak. Baumgarten

 

2 Delo u vremenu

1.Laza Nančić i vreme socijalista; 2.Delo i reči; 3.Kritika pesme i pesništva; 4.Roman i kritika proze; 5. Suštastvo dramskog stvaralaštva; 6. Laza Nančić i priroda umetnosti; 7.Dodatak: a.Poslednji dnevi, smrt i mrtvo telo Svetozara Markovića; b.Napomene i komentari

RETORIKA  I

 

1. Uvod

2. Istorija retorike (Sofisti i početak retorike, Protagora, Gorgija, Lisija, Isokrat, Demosten, Kritika sofista i upotrebe govora, Aristotel i Retorika)

3. Retorika u Rimu (Ciceron, Kvintilijan, Sledbenici Kvintilijana)

4. Poznohelenistička i srednjovekovna retorika (Isidor Seviljski)

5. Novovekovna retorika (Lomonosov, Alkibijad)

6. Savremena retorika (Sterija, Perelman, Lotman)

7. Retorika danas