FENOMENOLOGIJA NASTAJUĆEG

NE-VREMENA

 

1. Smrt slike umetnosti na kraju vremena 

2. Poslednji suton stvaranja (a. Stvaranje kao preoblikovanje; b. Stvaranje iz ničeg, c. Prevođenje stvorenog u ništa)

3. Stvaranje kao ništenje

4. Cinična prodaja magle

5. Realnost u ogledalu nauke i umetnosti (Uvod. Nauka i umetnost danas; 1. Današnje stanje stvari u umetnosti; 2. Nemoć umetnosti pred novim izazovima nauke; 3. Pitanje nauke; 4. Pitanje naučnosti nauke; 5. Problem ograničenosti percepcije; 6. Umetnost i neposrednost; 7. Današnje stanje stvari)

 

6. Umetnost kao rodno mesto teorija o multivirtualnim svetovima (Uvod; 1. Realnost virtualne realnosti; 2. Virtualna  realnost u mreži klasične metafizike;  3. Virtualni svet umetnosti)

 7. Posle umetnosti

8. Stvari s one strane umetnosti

9. Umetnost bez dela (a. Umetnost u kontekstu, b Umetnost u vreme nepostojanja dela)

10. Avet tradicije u pustoj realnosti

VREME SAME STVARI

 

1. Povratak pitanju filozofije

1. Uvod

2. Dve filozofije

3. Prvi osnovni stav: Plutarh

4. Drugi osnovni stav: Hajdeger

5. Da li je moguća filozofija danas?

 

2. λάθε βιώσας

1. Uvod

2. Prvo tumačenje: Plutarh

3. Drugo tumačenje: Hajdeger

      4. Šta nam govori neskrivenost iz nje same

5. Epilog

 

3. Razlikovanje i razlika

1 Uvod

2 Otkrivanje zaborava

3. U vlasti naučenog

4. Auf dem Holzweg sein

 

4. Povratak samim stvarima

1. Uvod

2. Fenomenologija temeljnih fenomena

3. Fenomenska priroda kosmičke vladavine

4. Fenomenologija nestvarnih stvari

5. Pitanje predmetnog polja/kraja            filozofije

 

 

 

KNJIGE

ESTETIKA BEZ ESTETIČARA

 

Uvod

 

POETIKA

1. Uvod; 2. Platon (Platonov pogled na umetnost; podela umetnosti; vrste umetnosti; mimesis; kritika pesnika); 3. Aristotel (Platon i Aristotl; određenje umetnosti; umetnost kao mimesis; opšti rezultati Aristotelove teorije umetnosti); 4. Helenizam (pojam helenizma; stoičko opravdanje umetnosti; pedagoško opravdanje umetnosti; alegorijska estetika stoika); 5. Neoplatonizam (Plotin; Avgustin); 6. Sholastika (srednjevekovni pojam umetnosti; lepota umetnosti u srednjem veku; 7. Renesansne poetike (pojam i vreme renesanse; društvena dimenzija umetnosti; otkriće Aristotelove poetike); 8. Zaključak. Baumgarten

 

RETORIKA

1. Uvod; 2. Istorija retorike (Sofisti i početak retorike, Protagora, Gorgija, Lisija, Isokrat, Demosten, Kritika sofista i upotrebe govora, Aristotel i Retorika):

3. Retorika u Rimu (Ciceron, Kvintilijan, Sledbenici Kvintilijana); 4. Poznohelenistička i srednjovekovna retorika (Isidor Seviljski); 5. Novovekovna retorika (Lomonosov, Alkibijad); 6. Savremena retorika (Sterija, Perelman, Lotman)

 

DELO U VREMENU

1.Laza Nančić i vreme socijalista;

2.Delo i reči; 3.Kritika pesme i pesništva;

4.Roman i kritika proze; 5. Suštastvo dramskog stvaralaštva; 6. Laza Nančić i priroda umetnosti; 7.Dodatak: a. Poslednji dnevi, smrt i mrtvo telo Svetozara Markovića; b. Napomene i komentari

Sadržaj

 

Uvod

Metafizičko ništa

Neizvesnost

Neurotizovanje društva

Brisanje privatnosti

Organizovano obmanjivanje

Ravnanje vremena života

Blaga bespomoćnost

Strah od nepoznatog

Organizovani strah

Opadanje straha

Svakodnevnost smrti

Život u očekivanju smrti

Izgnanstvo iz virtualnog sveta

U potrazi za noumenalnim

Nevidljivi gospodari

Odricanje sveta

Posle apsurda

Epilog. Na Zapadu ništa novo